Kurssilla käydään läpi DAX-laskentaa aina perusteita vaativaan aikatietolaskentaan saakka.

Tällä kurssilla perehdytään raakadatan muokkaukseen Power Query Editorilla raporteissa hyödynnettävään muotoon.

Tässä koulutuksessa tutustumme Excelin lisäosan PowerQueryn ominaisuuksiin. Opimme automoimaan tiedon tuonnin, muutamaan matriiseja tietokannoiksi ja korjaamaan huonolaatuista tietoa Excelin ymmärtämään muotoon. Tervetuloa opiskelemaan!

Tällä kurssilla perehdytään erilaisiin raporteissa käytettyihin visualisointeihin sekä hyvän visualisoinnin perusteisiin.

Löydä kurssilta vastaukset PowerBI työkalujen käyttöön. Yhdistä tietoa eri lähteistä ja tee visuaalisia yhteenvetoja helposti.

Valikoiden kieli Suomi. Kurssilla opit hyödyntämään Excelin tehokkaita työkaluja tiedon hakemiseen eri tietolähteistä ja käsittelemään sitä tehokkaasti. Tutustut myös DAX-laskentaan.

Valikoiden kieli Englanti. Kurssilla opit hyödyntämään Excelin tehokkaita työkaluja tiedon hakemiseen eri tietolähteistä ja käsittelemään sitä tehokkaasti. Tutustut myös DAX-laskentaan.